Jeśli wiadomość nie jest wyświetlana w Państwa języku prosimy o kontakt Emailem.

Będąc od lat światowym liderem w dziedzinie technologii podciśnieniowych Roediger® i Airvac® współpracujemy ściśle z planistami miejskimi, architektami, zakładami komunalnymi, innymi operatorami oczyszczalni ścieków, przedsiębiorstwami budowlanymi, konsultantami oraz projektantami. Wyróżnia nas unikalne połączenie wiedzy inżynierskiej, nowoczesnej konstrukcji stacji podciśnieniowych oraz najlepszy w swej klasie serwis.

Opis

Nasi klienci polegają na naszych innowacyjności i doświadczeniu w proponowaniu elastycznych i optymalnych systemów kanalizacyjnych.
Bez względu na to czy potrzebujecie Państwo: likwidacji szamb, przebudowy lub rozbudowy istniejącego systemu, czy też wyposażenia statków lub budynków w podciśnieniowy system sanitarny, obsługi technicznej palników gazowych do recyklingu ścieków – jesteśmy Państwa profesjonalnym i niezawodnym partnerem. Jest to nasza największa zaleta, którą uzupełnia jakość i niezawodność oferowanych przez nas systemów podciśnieniowych.
Zastosowanie technologii podciśnieniowej pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy na etapach projektowania, budowy oraz użytkowania.
Prosimy o kontakt, jeśli chcecie Państwo otrzymać bezpłatny egzemplarz szacunkowej propozycji cenowej i przebiegu sieci kanalizacyjnej.

System kanalizacji podciśnieniowej jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli występują następujące uwarunkowania:

    •uszkodzone szamba powodują zanieczyszczenie środowiska,
    •jest, co najmniej 25 podłączeń – oferujemy również systemy na ponad 10     000 podłączeń!,
    •występują głównie zabudowania jednorodzinne – możliwe jest, także,     podłączenie obiektów przemysłowych I użyteczności publicznej,
    •konieczność uzbrojenia osiedli prywatnych,
    •teren płaski lub o niewielkim pofałdowaniu,
    •inne utrudnienia gruntowe jak: wysoki poziom wód gruntowych, grunt     piaszczysty, niestabilny, skały, wymagania specjalne dotyczące technologii     budowy i obszar wymagający szczególnej ochrony środowiska.

Zalety.

•oszczędność kosztów budowy ze względu na zastosowanie rur o małych średnicach, wąskich i płytkich wykopów, zmniejszenie efektu odwodnienia obszarów oraz znacznie mniejsza potrzeba rekultywacji obszaru, a wszystko to można zrobić lekkim sprzętem budowlanym!
•Zasilanie elektryczne musi zostać doprowadzone tylko w jedno miejsce, do stacji podciśnieniowej. Zastosowanie awaryjnego generatora prądu zapewnia nieprzerwane działanie systemu podczas przerw w zasilaniu. Zasilanie energią elektryczną studni podciśnieniowych na posesjach nie jest potrzebne.
•rozwiązanie przyjazne dla serwisantów i innych osób obsługi, nie są oni zagrożeni na bezpośredni kontakt ze ściekiem. Problemu nie stanowi, też, ograniczona przestrzeń wewnątrz studni podciśnieniowej.
•system jest przyjazny dla środowiska naturalnego, ponieważ jest zamknięty i zabezpieczony zarówno przed wyciekiem ścieków, jak i przedostaniem się do niego wód obcych. Prowadzi to, także, do zmniejszenia ładunku dostarczanego na oczyszczalnię ścieków.
•umożliwia rezygnacją z zastosowania wielu przepompowni.
•uniknięcie niedoszacowania kosztów budowlanych ze względu na łatwość i elastyczność układania sieci i łatwe omijanie przeszkód w gruncie, o których nie było wiadomo podczas projektowania
Dodatkowo kanalizacja podciśnieniowa jest alternatywnym rozwiązaniem zwłaszcza na obszarach, które mają się szybko rozwijać. Kanalizacja podciśnieniowa jest dobrym rozwiązaniem podczas rozdzielania systemów ogólnospławnych. W takim przypadku stara instalacja może zostać wykorzystana, jako instalacja burzowa.

Zapewniamy, także, właściwe rozwiązania dla projektów o szczególnych wymaganiach pod względem ekologii:

•przemysł spożywczy i zarządzanie obszarami nadrzecznymi,
•obiekty turystyczne (hotele – wyposażenie i zarządzanie)
•pola golfowe,
•obszary i miejsca zabytkowe (minimalny wpływ na istniejącą infrastrukturę),
•wyspy, 
•obszary ochrony wód.
_______________
Szukaj marki Airvac® w USA, Kanadzie, na Karaibach, Ameryce Łacińskiej, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Tajwanu i Filipin.

Szukaj marki Roediger® w Europie, Azji, Indiach i Afryce.

Wideo

Siedziba i osoba kontaktowa

Ameryka Północna

Aqseptence Group, Inc., Rochester, IN

Lokalizacja sprzedaży i produkcji
4217 N Old U.S. 31,
Rochester, IN 46975
Stany Zjednoczone

Tel: +1 574 223 3980

Fax: +1 574 231 7424

info.airvac@aqseptence.com

Europa

Aqseptence Group GmbH, Hanau

Miejsce sprzedaży
Kinzigheimer Weg 104
63450 Hanau
Niemcy

Tel: +49 6181 309 275

Fax: +49 6181 309 280

info.roediger@aqseptence.com

Zapoznaj się z naszym portfolio

Pokaż